SSB logo
 
Gebouw SSB
   
 
Standard draft for comment
   
 
     
 

 

SBS
 ISO
 NEN
 IEC
 TTBS
 JSB
 
 
 
 
 
 
 

27 mei 2014

Overeenkomstig artikel 4 van de Beschikking van de Minister van Handel en Industrie d.d. 01 augustus 2012 nr. 1177, wordt het publiek hierbij uitgenodigd voor het becommentariëren van de hieronder vermelde concept nationale standaarden.

Titel en nummer van voorgesteld concept nationale standaard:

SSB 008:201X Gedragscode Organische Land- en Tuinbouw

Deze Gedragscode beschrijft de vereisten voor organische land- en tuinbouw en verschaft een mechanisme om de verwachtingen voor organische productie te beschrijven. Het is van toepassing op elke operator die betrokken is bij activiteiten in elke fase van de productie, voorbereiding en distributie van organische of daaraan gerelateerde producten. Indien het toegepast wordt stelt het producenten ook in staat om hun producten als organisch aan te duiden. >>> Download

 

16 mei 2014

Overeenkomstig artikel 4 van de Beschikking van de Minister van Handel en Industrie d.d. 01 augustus 2012 nr. 1177, wordt het publiek hierbij uitgenodigd voor het becommentariëren van de hieronder vermelde concept nationale standaarden.

Titel en nummer van voorgesteld concept nationale standaard:

SSB 005:201X Boekingsagenten en touroperators in Suriname >>> Download

Deze Nationale Standaard is van toepassing op een ieder die in Suriname boekingsagent en/of touroperator diensten aanbiedt.

Titel en nummer van voorgesteld concept nationale standaard:

SSB 009:201X Specificatie voor pluimveevoer en voeringrediënten >>> Download 

Deze standaard bevat specificaties en vereisten voor voedingstoffen in voer bestemd voor pluimvee. Het bevat GMP richtlijnen voor de productie van pluimveevoer en het voederen van pluimvee op boerderijen. Het is van toepassing op de productie en het gebruik van alle ingrediënten en materialen bestemd voor pluimveevoer op alle niveaus, zowel industrieel geproduceerd als op de boerderij (zelfmengers).

 

14 mei 2014

Recentelijk heeft het SSB twee (2) INDOCAL standaarden getiteld " Mango supplied fresh to the consumer – general quality specifications (NORDOM 549)" en " Fresh banana (fruit) – specifications and classifications , (Musa sapientum, spp) (NORDOM 483)" ontvangen van het CROSQ Secretariaat ter becommentariëring.  (Volledige brief)
Bovengenoemd documenten zijn afkomstig van INDOCAL (Dominican Institute for Quality) en zijn bedoeld om geharmoniseerde standaarddocumenten vast te stellen voor CARIFORUM (CARICOM en de Dominicaanse Republiek).
E.e.a. in het kader van de Free Trade Agreement die sinds het jaar 2000 is aangegaan tussen CARICOM en de Dominicaanse Republiek.
Als belanghebbende stakeholders organisaties/ instituten, vragen wij u beleefd deze documenten te bestuderen en eventueel uw commentaar hierop dan wel goedkeuring hieraan te geven. >>> Download

 

17 april 2014

Recentelijk heeft het Bureau de finale versie van de CARICOM Regional Code of Practice for Organic production and processing (CRCP 09:201X) ontvangen ter evaluatie en aanvaarding door onze stakeholders.Bovengenoemd document ( in concept vorm) was in het jaar 2013 al reeds gedistribueerd voor het becommentariëren. Het commentaar verstrekt door Suriname is behandeld, beoordeeld en meegenomen in het finaal concept document.Als belanghebbende stakeholders organisaties/ instituten, vragen wij u beleefd dit document wederom te bestuderen en eventueel uw commentaar hierop dan wel goedkeuring hieraan te geven. >>> Download

 

7 april 2014

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het ontwikkelen van standaarden voor de accommodatiesector in de toerismebranche.Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van de Stichting Toerisme Suriname betreffende kwaliteitseisen voor hotels, appartementen, lodges en campings.Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces kan uitvoeren.Echter heeft de eerste consultatie ronde heel minieme feedback opgeleverd.Derhalve doen wij u, als belanghebbende stakeholders organisatie/ instituut, wederom een evaluatieformulier toekomen die wij gaarne uiterlijk, 23 mei 2014 ingevuld geretourneerd zien.

 

Overeenkomstig artikel 4 van de Beschikking van de Minister van Handel en Industrie d.d. 01 augustus 2012 nr. 1177, wordt het publiek hierbij uitgenodigd voor het becommentariëren van de hieronder vermelde concept nationale standaard. Het document is te downloaden via de website van het Surinaams Standaarden Bureau, of een copy kan worden afgehaald bij het Standaarden Informatie Centrum van het Surinaams Standaarden Bureau.

Titel van voorgesteld concept nationale standaard:

Richtlijnen voor de varkenshouderij


 

 

 
 
 
     
     
     
     
 

NSIC heeft als taak om op verzoek informatie  aan alle belanghebbenden te verschaffen. [Lees meer]

 
     
     
     
     
 

Het NEP zal als focalpoint dienen voor overige WTO-Lid landen. [Lees meer]

 
     
     
     
 
 

Deze Unit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling/ adoptie van standaarden [Lees meer]