SSB logo
 
Gebouw SSB
   
 
Standard draft for comment
   
 
     
 

 

SBS
 ISO
 NEN
 IEC
 TTBS
 JSB
 
 
 
 
 
 
 

17 april 2014

Recentelijk heeft het Bureau de finale versie van de CARICOM Regional Code of Practice for Organic production and processing (CRCP 09:201X) ontvangen ter evaluatie en aanvaarding door onze stakeholders.Bovengenoemd document ( in concept vorm) was in het jaar 2013 al reeds gedistribueerd voor het becommentariëren. Het commentaar verstrekt door Suriname is behandeld, beoordeeld en meegenomen in het finaal concept document.Als belanghebbende stakeholders organisaties/ instituten, vragen wij u beleefd dit document wederom te bestuderen en eventueel uw commentaar hierop dan wel goedkeuring hieraan te geven. >>> Download

 

7 april 2014

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het ontwikkelen van standaarden voor de accommodatiesector in de toerismebranche.Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van de Stichting Toerisme Suriname betreffende kwaliteitseisen voor hotels, appartementen, lodges en campings.Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces kan uitvoeren.Echter heeft de eerste consultatie ronde heel minieme feedback opgeleverd.Derhalve doen wij u, als belanghebbende stakeholders organisatie/ instituut, wederom een evaluatieformulier toekomen die wij gaarne uiterlijk, 23 mei 2014 ingevuld geretourneerd zien.

 

Overeenkomstig artikel 4 van de Beschikking van de Minister van Handel en Industrie d.d. 01 augustus 2012 nr. 1177, wordt het publiek hierbij uitgenodigd voor het becommentariëren van de hieronder vermelde concept nationale standaard. Het document is te downloaden via de website van het Surinaams Standaarden Bureau, of een copy kan worden afgehaald bij het Standaarden Informatie Centrum van het Surinaams Standaarden Bureau.

Titel van voorgesteld concept nationale standaard:

Richtlijnen voor de varkenshouderij


 

 

 
 
 
     
     
     
     
 

NSIC heeft als taak om op verzoek informatie  aan alle belanghebbenden te verschaffen. [Lees meer]

 
     
     
     
     
 

Het NEP zal als focalpoint dienen voor overige WTO-Lid landen. [Lees meer]

 
     
     
     
 
 

Deze Unit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling/ adoptie van standaarden [Lees meer]