SSB logo
 
Gebouw SSB
   
 
Standard draft for comment
   
 
     
 

 

SSB
 ISO
 NEN
 IEC
 TTBS
 JSB
 
 
 
 
 
 
 

7 april 2015

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het ontwikkelen van een richtlijn m.b.t. het "Made in Suriname" standaardmerk. Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) naar aanleiding van hun initiatief om het Surinaams kwaliteitsproduct te promoten middels een standaardmerk.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het evaluatieformulier in te vullen en deze gaarne uiterlijk 17 april 2015 aan het SSB te retourneren.

De ingevulde evaluatie formulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze richtlijn te ontwikkelen. Het evaluatie formulier en het volledig brief kunt u hieronder downloaden .

Bijlagen:


1 april 2015

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk van CROSQ een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor een CARICOM Regional Standard for:
"Energy efficiency air conditioners – specification and labelling".
Het gaat hierbij om een nieuw werkvoorstel (New Work Item Proposal) afkomstig uit Grenada.

Alvorens er besloten wordt om bovengenoemde regionale standaard te ontwikkelen, wordt er eerst naar draagvlak gezocht binnen alle CARICOM lidstaten. Hierna wordt er een Regionale Technische Commissie (RTC) ingesteld die zich zal buigen over de inhoud van de regionale standaard. Indien u wenst om deel uit te maken van de RTC, kunt u dat op het evaluatie formulier aangeven.

Als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, vragen wij u beleefd dit document te bestuderen en eventueel uw commentaar hierop te geven.

Bijlagen:


16 maart 215

Recentelijk heeft het Bureau een concept CARICOM Standaard van het CROSQ – Secretariaat ontvangen ter becommentariëring.
Het gaat in deze om het volgend standaard document:
  • Specification for tourist accommodation Part 3 – Particular requirements for guesthouses DCRS 11 Part 3:201X.

Als belanghebbende onder de stakeholders organisaties/instituten, vragen wij u beleefd dit document te bestuderen en eventueel uw commentaar hierop te geven.

Uw commentaar/aanbeveling is van eminent belang, omdat deze na verwerking zal worden opgestuurd naar het CROSQ – Secretariaat voor doorgeleiding naar de Regional Technical Committee, ter beoordeling.

De uiteindelijke aanname van de tekst van deze standaard door de Council for Trade and Economic Development (COTED), zal ook voor Suriname van toepassing zijn, maar ook om deze tot nationale standaard te verheffen.

Bijlagen:


11 maart 2015

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk van CROSQ een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor een CARICOM Regional Standard for:
"Self ballasted LED Lamps for general lighting services – performance requirements".
Het gaat hierbij om een nieuw werkvoorstel (New Work Item Proposal) afkomstig uit Guyana.

Alvorens er besloten wordt om bovengenoemde regionale standaard te ontwikkelen, wordt er eerst naar draagvlak gezocht binnen alle CARICOM lidstaten. Hierna wordt er een Regionale Technische Commissie (RTC) ingesteld die zich zal buigen over de inhoud van de regionale standaard.
Indien u wenst om deel uit te maken van de RTC, kunt u dat op het evaluatie formulier aangeven.

Als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, vragen wij u beleefd dit document te bestuderen en eventueel uw commentaar hierop te geven.

Uw commentaar/aanbevelingen is van eminent belang, omdat deze na verwerking zal worden opgestuurd naar de Regionale Technische Commissie (RTC) van CROSQ, zodat de visie en standpunten van Suriname in de uiteindelijke tekst van dit standaard document verwerkt kunnen worden.

Bijlagen:


4 maart 2015

Recentelijk heeft het Bureau een concept CARICOM Standaard van het CROSQ – Secretariaat ontvangen ter becommentariëring.
Het gaat in deze om het volgend standaard document:
  • Caricom Regional Standard Specification for Paper, board and pulps- toilet tissue- specification  DCRS 51: 201x.

Als belanghebbende onder de stakeholders organisaties/instituten, vragen wij u beleefd dit document te bestuderen en eventueel uw commentaar hierop te geven.

Uw commentaar/aanbeveling is van eminent belang, omdat deze na verwerking zal worden opgestuurd naar het CROSQ – Secretariaat voor doorgeleiding naar de Regional Technical Committee, ter beoordeling.

Bijlagen:


3 februari 2015

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het ontwikkelen van een nationale standaard voor de hygiëne in eet- en drinkgelagen. Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van het Ministerie van Handel en Industrie naar aanleiding van de roep vanuit de samenleving naar regelgeving en handhaving met betrekking tot de onhygiënische omstandigheden. Ter waarborging van de veiligheid en de gezondheid van de samenleving is het nodig om beleid hiervoor te ontwikkelen en te bevorderen.

Bijlagen:
- Brief adoptie standaard Hygiene in eet- en drinkgelagen
- SSB Evaluatie Formulier  adoptie standaard Hygiene in eet- en drinkgelagen

 
 
 
     
     
     
     
 

NSIC heeft als taak om op verzoek informatie  aan alle belanghebbenden te verschaffen. [Lees meer]

 
     
     
     
     
 

Het NEP zal als focalpoint dienen voor overige WTO-Lid landen. [Lees meer]

 
     
     
     
 
 

Deze Unit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling/ adoptie van standaarden [Lees meer]