SSB logo
 
Gebouw SSB
   
 
Standard draft for comment
   
 
     
 

 

SSB
 ISO
 NEN
 IEC
 TTBS
 JSB
 
 
 
 
 
 
 

14 oktober 2014

WERELD STANDAARDEN DAG

Standaarden creëren een gelijk speelveld.

We leven in een wereld die op alle niveaus grondige transformaties ondergaat. Economieën zijn meer dan ooit tevoren afhankelijk van elkaar. Vandaag de dag worden producten die worden verbruikt op een markt niet meer in één land gemaakt; ze worden in de wereld gemaakt. Voordat ze de eindconsument bereiken, gaan ze door veel landen waar arbeid of onderdelen waarde toevoegen aan het eindproduct.

Kleine en middelgrote ondernemingen die internationale standaarden hanteren zullen gemakkelijker hun producten kunnen laten certificeren en zijn beter in staat overal ter wereld te concurreren en afzet te vinden. Met internationale standaarden zijn kleine en middelgrote bedrijven in staat deel te nemen in mondiale waardeketens en voordeel te halen uit technologieoverdracht.

Landen die internationale standaarden hebben geintegreerd in hun beleid en hun regels zijn beter in staat hun bevolking te beschermen en ze een grotere keuze aan kwaliteitsproducten te geven.

In een multipolaire wereld waar de invloed en het economisch gewicht van opkomende economieen een verschuiving teweeg brengen in het machtsevenwicht , bevorderen internationale standaarden de handel, overwinnen ze kunstmatige handelsbarrières en helpen ze meer gelijkheid te brengen in het speelveld . Dit maakt dat bedrijven, fabrieken en economieën concurrerender worden, exporteren gemakkelijker wordt  en nationale en internationale diversificatie wordt gestimuleerd.9 oktober 2014

Recentelijk heeft het Bureau het concept document van de CARICOM Standaard "Paint-Interior and exterior-emulsion type-flat" van het CROSQ – Secretariaat ontvangen ter becommentariëring door onze stakeholders.

Als onderdeel van de 10e EDF-TBT programma, onder het standaardisatie component, is de revisie van standaarden (ouder dan 5 jaar) een van de activiteiten. Bovengenoemde standaard is in dit kader geïdentificeerd voor revisie/review.

Lees meer >> 

29 september 2014

Recentelijk heeft het Bureau het finaal concept van de CARICOM Standaard "Specification for Cement" van het CROSQ – Secretariaat ontvangen ter evaluatie en aanvaarding door onze stakeholders.

Bovengenoemd document (in concept vorm) was in het jaar 2012 al reeds gedistribueerd voor het becommentariëren, waarbij u als stakeholders organisatie/instituut ook ervan op de hoogte was gesteld. In April jl. is het document wederom gedistribueerd waarbij stakeholders nogmaals de mogelijkheid hadden om een bijdrage te leveren aan het inhoudelijke van het document. Het commentaar verstrekt door Suriname is behandeld, beoordeeld en meegenomen in het finaal concept document.

Lees meer >>

 
 
 
     
     
     
     
 

NSIC heeft als taak om op verzoek informatie  aan alle belanghebbenden te verschaffen. [Lees meer]

 
     
     
     
     
 

Het NEP zal als focalpoint dienen voor overige WTO-Lid landen. [Lees meer]

 
     
     
     
 
 

Deze Unit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling/ adoptie van standaarden [Lees meer]