Etiketcheck

Etiketcheck

De etiketteringsvereisten van alle voorverpakte goederen zijn opgenomen in de nationale standaard: SSB 003:2013  'Algemene vereisen voor het etiketteren van voorverpakte goederen'.

Deze standaard is vanaf 2014 verheven tot een technisch voorschrift. Dit houdt in dat alle voorverpakte producten die ten verkoop worden geboden, verplicht moeten voldoen aan de richtlijnen uit de standaard.

Het technisch voorschrift bevat de minimale vereisten voor de informatie die vermeld dient te worden op etiketten van goederen die voorverpakt ter verkoop worden aangeboden, de methode voor het vermelden van deze informatie en, waar nodig, de bewoording en maateenheden (metrisch) die gebruikt moeten worden.

De minimale vereisten waaraan voorverpakte goederen moeten voldoen, zijn onder andere,

  • Algemene of gebruikelijkenaam,
  • Contactgegevens,
  • Netto-inhoud,
  • ingredienten etc.

 

Het SSB, biedt als tegemoetkoming aan de importeurs, distribiteurs en producenten van voorverpakte goederen, de dienst etiketcheck aan.

Deze dienst houdt in dat het bestaande etiket beoordeeld wordt op basis van de vereisten uit het bovengenoemd technisch voorschrift. Na de beoordeling ontvangt de producent een beoordelingsrapport. Nadat eventuele aanpassingen zijn gepleegd, wordt het product geregistreerd onder een SSB-etiketnummer.

De kosten hiervoor bedragen momenteel SRD 500 per etiket.

Om na te gaan als uw etiket voldoet aan de vereisten, kunt u het laten beoordelen door het Surinaams Standaarden Bureau.  Het verzoek voor het beoordelen van etiketten kan middels het online etiketbeoordelingsformulier ingediend worden, samen met het/ de etiket(ten) van uw product(en).