WTO/TBT Informatie Punt

Wat is the WTO/TBT Informatie Punt?

 

Het onderzoekpunt van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) / Technische handelsbelemmeringen (TBT) verstrekt de WTO en het buitenland informatie over verplichte lokale normen, conformiteitsbeoordelingsprocedures en technische voorschriften met betrekking tot producten die onder het toepassingsgebied van de TBT-overeenkomst vallen. Het informeert ook de lokale industrie en handel over soortgelijke ontwikkelingen in andere landen.

 

Wie is het WTO / TBT Informatiepunt voor Suriname?

 

Artikel 10.1 van de WTO-TBT-overeenkomst vereist dat elke lidstaat een onderzoekpunt instelt. De regering van de Republiek Suriname heeft het Suriname Standards Bureau (SSB) aangewezen als het nationale onderzoekspunt in de wet Suriname Bureau of Standards (SB. 2006 nr. 30, gewijzigd bij SB 2012 nr. 42).

 

 

Hoe werkt het?

 

Het SSB-onderzoekspunt bezorgt de WTO kennisgevingen van voorgestelde lokale maatregelen (technische voorschriften, normen en / of conformiteitsbeoordelingsprocedures) die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de handel voor verspreiding naar haar lidstaten. Lidstaten van de WTO hebben minimaal zestig (60) dagen de tijd om commentaar te geven op een voorgestelde maatregel. Het onderzoekspunt ontvangt ook kennisgevingen van andere WTO-lidstaten en geïnteresseerde belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun opmerkingen via het onderzoekspunt in te dienen. Het onderzoekspunt verstrekt op verzoek bijzonderheden of kopieën van de voorgestelde technische voorschriften (zie artikel 2.9.3 van de TBT-overeenkomst).

 

 

Wat we doen

 

Verspreiden van kennisgevingen aan en van de WTO aan lokale belanghebbenden;

Het ter overweging verstrekken van ontvangen opmerkingen over binnenlandse en buitenlandse maatregelen aan de juiste regelgevende instantie;

Toegang tot strategische informatie die essentieel is voor het ontwerp, de fabricage, marketing, export en import van producten en diensten;

Reageren op technische vragen over verschillende onderwerpen, waaronder: Surinaamse lokale normen en technische voorschriften, CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) normen, internationale normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures en TBT-maatregelen;

 

 

Registreer voor reguliere TBT-updates met ePing

 

ePing is een gratis online webservice, aangeboden door de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die particuliere en publieke belanghebbenden up-to-date informatie geeft over voorschriften in exportmarkten over de hele wereld, inclusief productvereisten en standaarden.

 

Met de e-mail alert service van ePing kunnen geregistreerde gebruikers SPS / TBT-meldingen ontvangen die voor hen van bijzonder belang zijn, op basis van criteria zoals producten of exportmarkten.

 

ePing wil die kloof overbruggen en tijdige informatie verschaffen over veranderingen in technische handelsbelemmeringen (TBT) en sanitaire en fytosanitaire (SPS) eisen van handelspartners aan producenten, exporteurs, overheden en andere geïnteresseerde gebruikers.

 

ePing is van potentieel belang voor alle soorten belanghebbenden, inclusief overheidsinstanties, standaarden bureaus, producenten, exporteurs, importeurs, dienstverleners, kleine en middelgrote ondernemingen, multinationals, internationale organisaties, onderzoeksinstituten, NGO's enz.

 

Ga naar https://www.epingalert.org/en om u aan te melden voor ePing

Als u vragen heeft over ePing Alert, stuur ons dan een e-mail op info@ssb.sr

 

Aanvullende bronnen

 

Standaarden werkprogramma

 

Standaarden voor public comment

 

SSB standaarden database

 

Lijst van verplichte standaarden in Suriname

 

TBT-overeenkomst