Bestuur en Directie

Het Surinaams Standaarden Bureau is als rechtspersoon Sui Generis ingesteld, met een beleids/ managementstructuur bestaande uit de volgende actoren:

 

Bestuur:

Samengesteld uit leden van zowel de private als publieke sector enwel:

  • Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme
  • Ministerie van Volksgezondheid
  • Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij
  • Kabinet van de president (milieu aangelegenheden)
  • Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA)
  • Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
  • Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
  • Technologische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
  • Vakbeweging

 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid van het SSB en houdt als zodanig toezicht op de uitvoering van dit beleid door de directie. Hierbij is het Bestuur verantwoording verschuldigd aan de Minister van Handel, Industrie en Toerisme

Directie:

Met een directeur die de leiding geeft aan het SSB over de uitvoering van het beleid.

In de uitvoering van deze taak is de directeur verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.