Klachtendienst

Heeft u een klacht met betrekking tot de naleving van technische voorschriften? U kunt op de volgende manieren klachten indienen:

 

  • Persoonlijk op kantoor van het SSB
  • Telefonisch via de klachtenlijn 532267
  • Via elektronische communicatie (info@ssb.sr, facebook,  SSB website);
  • Via het nummer 1940

U ontvangt een bevestigingsbrief dat de klacht in behandeling is genomen en binnen zes weken na indiening van de klacht een schriftelijke reactie.

 

Indien u het niet eens bent met het genomen besluit kan er binnen een periode van drie weken hierop gereageerd worden. Deze reactie kan schriftelijk geschieden, per e-mail of u kunt een gesprek aanvragen met de desbetreffende medewerker die de klacht heeft afgehandeld.

Als er na sluiting van de klacht nog steeds sprake is van een blijvend geschil, kunt u binnen drie maanden een bezwaarschrift indienen bij de directie van het SSB. Het bezwaarschrift wordt schriftelijk ingediend of per e-mail met toezending van de volgende documenten:

  • Kopie brief waarin het ingenomen standpunt van de klachtverantwoordelijke staat vermeld.
  • Reden van geschil klager.

 

De klager ontvangt binnen drie weken reactie op het bezwaarschrift.