Standaard "Goede Agrarische Praktijk voor Landbouwgewassen" vastgesteld als nationale standaard

31 augustus 2018
Standaard "Goede Agrarische Praktijk voor Landbouwgewassen"

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft onlangs de standaard “Goede Agrarische Praktijk voor Landbouwgewassen” meer bekend als de GAP standaard vastgesteld als Nationale Standaard.

Ingevolge Artikel 5 van de Standaardenwet (S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de beschikking van de Minister van Handel en Industrie van 1 augustus 2012, no.1177, is per 10 augustus 2018 de Nationale Standaard vastgesteld.

Deze standaard bevat de minimale eisen voor een optimale agrarische bedrijfsvoering en goede landbouwtechnieken die de voedselveiligheid moeten garanderen. De standaard is van toepassing op alle groente- en fruitproducenten in Suriname, ongeacht de grootte van het bedrijf of het productieareaal.

De toepassing van deze standaard door kleine, middelgrote en grote agrarische ondernemingen in Suriname, moet er ook naar toe leiden dat de lokale bevolking gegarandeerd is van veilig voedsel en de producenten meer exportmogelijkheden hebben voor hun agrarische producten.

De Technische Commissie die hard gewerkt heeft aan de ontwikkeling van deze standaard, bestond uit diverse deskundigen uit de landbouw sector. Zij hebben door middel van het delen van hun kennis en ervaring een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze standaard. Het Surinaams Standaarden Bureau brengt daarom een speciale dank uit aan de volgende organisaties en hun vertegenwoordigers: Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS): dhr. Ir. Riekhnath Sanchit, Landbouw Coöperatie Kwatta: dhr. Ing. Diego Rodriquez, Capricorn Projekt B.V.: mw. Ir. Jenna Wijngaarde, Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA): dhr. Rudy Soekhlal, Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV): mw. Alies van Sauers-Muller BSc. (nu private consultant), Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV): dhr. Radjen Bisessar BSc. (nu Green Grow Garden), Gopex N.V.: mw. Prashanti Orie BSc. ( nu Green Grow Garden) en dhr. Sherwien Boeddha als onafhankelijke expert.

De Technische Commissie heeft na deze mijlpaal een groter doel op het oog. Als resultaat zien zij graag dat deze Nationale Standaard wordt verheven tot een Technisch Voorschrift. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Hierbij wordt de hoop uitgesproken dat deze standaard (en in het verlengde het Technisch Voorschrift) een bijdrage zal leveren aan de verdere groei en versterking van de agrarische sector in Suriname.