Concept “Specificaties voor Honing”

21 oktober 2019
Concept “Specificaties voor Honing”

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft op 5 augustus 2019, de concept Nationale Standaard “Specificaties voor Honing” gepubliceerd voor Public Comment.

Wij bieden u als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde concept Nationale Standaard aan, met het verzoek deze te becommentariëren en ons van uw bevindingen in kennis te stellen. Het ontvangen commentaar zal worden toegezonden naar de Technische Commissie voor beoordeling en verwerking.

Deze standaard kan via de volgende link worden gedownload: DNS SSB 019 20xx Specificaties voor Honing

U kunt uw commentaar in het Commentaarformulier Standaard – Specificaties voor Honing weergeven.