2e Evaluatie Adoptie ISO 21041:2018 Guidance on unit pricing standaard

26 augustus 2021
2e Evaluatie Adoptie ISO 21041:2018 Guidance on unit pricing standaard

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie inzake een voorstel voor het identiek adopteren van de ‘ISO 21041: 2018 Guidance on unit pricing’ standaard.

Het doel voor het adopteren van deze standaard is om:

  1. consumenten in staat te stellen de prijzen van soortgelijke artikelen, waaronder basisgoederen te vergelijken om uiteindelijk betere en gemakkelijkere aankoop beslissingen te nemen.
  2. winkeliers en detailhandelaren op een effectieve manier te begeleiden om eenheidsprijzen weer te geven op alle producten in hun winkels, evenals in de advertenties voor deze producten en om te laten zien hoe belangrijk het is om consumenten te informeren en duidelijkheid te verschaffen om de transparantie te behouden.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden, alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u wederom, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het online evaluatieformulier uiterlijk vrijdag 10 september 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan als er behoefte bestaat om deze standaard te adopteren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:

https://forms.gle/yC5WDfyURzTY2VqY8

Hierbij ook het proposal document: