2e evaluatie verzoek voor het adopteren van “Household and refrigerating appliances” standaarden

12 augustus 2021
2e evaluatie verzoek voor het adopteren van “Household and refrigerating  appliances” standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen van de organisatie We Can DO IT, inzake een voorstel voor het adopteren van drie Household and refrigerator appliances Standaarden. Het verzoek ontvangt u als bijlage in de vorm van de New Work Item Proposal (NWIP).

Het gaat in deze om de identieke adoptie van de standaarden:

  1. IEC 62552-1: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 1: General requirements
  2. IEC 62552-2: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 2: Performance requirements
  3. IEC 62552-3: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 3: Energy consumption and volume

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaarden is voor het ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen en installateurs een leidraad bieden. De standaarden zijn ook bedoeld om importeurs/ distribiteurs de minimale eisen aan te wijzen voor veilige huishoudelijke en koeling apparaten op de markt. 

Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, wederom dringend verzocht om het online evaluatieformulier uiterlijk vrijdag 20 augustus 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaarden te adopteren. Na de evaluatie gaat de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) ertoe over om de standaarden te adopteren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:

https://forms.gle/tpwrDycvjhL74WVx7

Bijlagen:

  1. New Work Item Proposal (NWIP)
  2. Scope Household and refrigerating appliances Standaarde