Consultatiesessie Concept Nationale Standaarden “Packaged Natural Coconut Water ― Code Of Practice” & “Packaged Natural Coconut Water ― Specification”

18 augustus 2021
Consultatiesessie Concept Nationale Standaarden “Packaged Natural  Coconut Water ― Code Of Practice” & “Packaged Natural Coconut Water ― Specification”

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft op 29 juli 2021 de Concept Nationale Standaarden “Packaged Natural Coconut Water ― Code Of Practice” & “Packaged Natural Coconut Water ― Specification” gepubliceerd voor feedback van het publiek. Gedurende een periode van twee maanden krijgt een ieder de gelegenheid commentaar te geven op de concept documenten.

Wij wensen echter, voor het vergroten van het aantal ontvangen commentaar, de inhoud van de concept standaarden ook te presenteren aan het publiek. Op grond hiervan zal door het SSB een online consultatiesessie worden gehouden.

Deze consultatiesessie heeft als doel om alle betrokken personen, organisaties, instellingen en bedrijven die direct of indirect beïnvloed zullen worden door deze standaarden, kortom onze stakeholders, van informatie te voorzien en u ook in staat te stellen uw feedback te geven op de concept Nationale Standaarden, waardoor deze gefinaliseerd kunnen worden.

Wij bieden u derhalve hierbij de afschriften van voornoemde concept nationale standaarden aan, met het verzoek deze alsnog grondig door te nemen. Het ontvangen commentaar zal vervolgens worden toegezonden naar de Technische Commissie voor beoordeling en verwerking. Tevens zal u tijdens voornoemde sessie ook in de gelegenheid worden gesteld, om vragen te stellen en andere onduidelijkheden weg te werken.

 

De standaarden kunt u online inlezen via de volgende links:

1.DNS SSB CRS 03 Packaged Natural Coconut Water - Specification

2.DNS SSB CRCP 02 Packaged Natural Coconut Water - Code of Practice

 

Middels deze willen wij u hierbij uitnodigen voor de consultatiesessie die gehouden zal worden op:

Datum: dinsdag 31 augustus 2021

Platform: ZOOM

Tijd: 09.00 - 11.00 uur

Deelname aan deze consultatiesessie is geheel gratis. Voor deelname kunt u zich registreren via onze online deelnameformulier:

https://forms.gle/vzuM1xKiqrMNnW3P7