Evaluatie Adoptie CARICOM Regional Energy Efficiency Building Code 2018 (CREEBC)

05 mei 2021
Evaluatie Adoptie CARICOM Regional Energy Efficiency Building Code 2018  (CREEBC)

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het (gemodificeerd) adopteren van de CARICOM Regional Energy Efficiency Building Code 2018 (CREEBC).

Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van het Ministerie van Openbare Werken (OW).

Het doel voor het adopteren van de CREEBC standaard is voor ontwikkelen van een Nationale Standaard met de minimale eisen voor het opzetten van zowel commerciële als residentiële gebouwen. De standaard zal tevens als leidraad dienen voor architecten bij het opzetten van gebouwen conform de minimumvereisten voor verwarming en ventilatie, verlichting, waterverwarming en stroomverbruik voor apparaten en gebouwsystemen.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het evaluatieformulier uiterlijk woensdag 12 mei 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaard te ontwikkelen. Na de evaluatie gaat de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) ertoe over om de Standaard te adopteren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:
https://forms.gle/2Xo8VYKuNbwdpDdw5