Evaluatie Adoptie Energy Efficiency Labelling Standaarden

06 mei 2021
Evaluatie Adoptie Energy Efficiency Labelling Standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen van de Vereniging van Installateurs in Suriname, inzake een voorstel voor het adopteren van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden.

Het gaat in deze om de identieke adoptie van de volgende standaarden:
1. CRS 57 Energy Efficiency Labelling of Refrigerators
2. CRS 58 Energy Efficiency Labelling of CFLS and LEDs
3. CRS 59 Energy Efficiency Labelling - ACs - Requirements

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaarden is voor ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen, installateurs een leidraad bieden en importeurs/distribiteurs de minimale eisen biedt voor veilige elektronische apparatuur op de markt.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het evaluatieformulier uiterlijk woensdag 19 mei 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaarden te ontwikkelen. Na de evaluatie gaat de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) ertoe over om de standaarden te adopteren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:
https://forms.gle/2v4b24Zd8rYjjzA76