Evaluatie Adoptie ISO 21041:2018 Guidance on unit pricing standaard

26 juli 2021
Evaluatie Adoptie ISO 21041:2018 Guidance on unit pricing standaard

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, inzake een voorstel voor het identiek adopteren van de ‘ISO 21041: 2018 Guidance on unit pricing’ standaard.

Het doel voor het adopteren van deze standaard is om:

  • Consumenten in staat te stellen de prijzen van soortgelijke artikelen, waaronder basisgoederen te vergelijken om uiteindelijk betere en gemakkelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
  • Winkeliers en detailhandelaren op een effectieve manier te begeleiden om eenheidsprijzen weer te geven op alle producten in hun winkels, evenals in de advertenties voor deze producten en om te laten zien hoe belangrijk het is om consumenten te informeren en duidelijkheid te verschaffen om de transparantie te behouden.

Overeenkomstig het standaardisatieproces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden, alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het online evaluatieformulier uiterlijk dinsdag 10 augustus 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaard te adopteren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:

https://forms.gle/sJ7VGMjVddoBhwaT6

Hierbij ook het proposal document:

New Work Item Proposal (NWIP SSB 06-2021 Guidance on Unit Pricing)