Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een regionale standaard voor Compost

09 september 2021
Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een regionale  standaard voor Compost

Het Surinaams Standaarden Bureau is recentelijk door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) gevraagd om het nieuw werkvoorstel (New Work Item Proposal) voor de ontwikkeling van een regionale standaard voor Compost, te evalueren.

Heden ten dage wordt de focus gelegd op de transformatie van landbouwafval in hoogwaardige compostproducten. Het is daarom absoluut noodzakelijk om compost te ontwikkelen die voldoet aan internationale standaarden om de gezondheid en veiligheid van ons voedselsysteem te beschermen en tegelijkertijd een duurzame compostindustrie binnen CARICOM te creëren.

Alvorens er besloten wordt om bovengenoemde regionale standaard te ontwikkelen, wordt er eerst naar draagvlak gezocht binnen alle CARICOM-lidstaten. Hierna wordt er een Regionale Technische Commissie (RTC) ingesteld die zich zal buigen over de inhoud van de regionale standaard.

Als Standaarden Bureau in Suriname willen wij graag een zo breed mogelijk gedragen evaluatie op dit stuk opstellen. Wij bieden u daarom als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde nieuw werkvoorstel aan, met het verzoek deze te evalueren. Na afstemming met belanghebbenden binnen uw respectieve organisatie(s) kunt u ons van uw bevindingen in kennis stellen. Het samengesteld resultaat van alle bevindingen wordt na integrale verwerking, toegezonden aan het secretariaat van CROSQ. Indien u wenst om deel uit te maken van de RTC, kunt u dat op het evaluatieformulier aangeven.

Zoals u verder bekend zal na de uiteindelijke goedkeuring van deze standaard door de Council for Trade and Economic Development (COTED) de standaard regionaal worden vastgesteld door CROSQ, waarna ook verwacht wordt dat die door het SSB zal worden geadopteerd als Nationale Standaard. Wij willen om die reden bij u op aandringen om door middel van uw stem uw bijdrage te leveren aan deze standaard, opdat wij in staat zijn gehoord te worden door CROSQ en onze visie en standpunten over brengen.

Het ingevulde evaluatieformulier zien wij graag heel spoedig, doch uiterlijk op dinsdag 05 oktober 2021 tegemoet. Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:

https://forms.gle/5NgNMEp8qHQKHi2X8

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijgaand document: