Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een regionale standaard voor “Professional Engineering Services - Registration and Practice”

15 december 2021
Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een regionale  standaard voor “Professional Engineering Services - Registration and Practice”

Het SSB is recentelijk door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) gevraagd om het nieuw werkvoorstel (New Work Item Proposal) voor de ontwikkeling van een regionale standaard voor “Professional Engineering Services - Registration and Practice”, te evalueren.

Naar verwachting zal deze regionale standaard:

  1. de veiligheid en de belangen van het grote publiek beschermen, aangezien ingenieurs de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van openbare en huishoudelijke infrastructurele projecten die gevolgen kunnen hebben voor de openbare veiligheid en woonhuizen;
  2. helpen bij de intraregionale handel in professionele ingenieursdiensten zodat er vlotte huisvesting is;
  3. nationale verenigingen van professionele ingenieurs helpen om hun nationale ingenieursregistratiesystemen (en andere dergelijke groepen) te ontwikkelen, omdat ze kunnen verwijzen naar deze regionale praktijkcode;
  4. ook het concurrentievermogen van de regio als geheel in het kader van de EPO met de Europese Unie en andere regio's vergroten, waardoor een regionaal gelijk speelveld mogelijk wordt, wat een essentiële vereiste zal zijn.

 

Alvorens er besloten wordt om bovengenoemde regionale standaard te ontwikkelen, wordt er eerst naar draagvlak gezocht binnen alle CARICOM-lidstaten. Hierna wordt er een Regionale Technische Commissie (RTC) ingesteld die zich zal buigen over de inhoud van de regionale standaard.

Als Standaarden Bureau in Suriname willen wij graag een zo breed mogelijk gedragen evaluatie op dit stuk opstellen. Wij bieden u daarom als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde nieuw werkvoorstel aan, met het verzoek deze te evalueren. Na afstemming met belanghebbenden binnen uw respectieve organisatie(s) kunt u ons van uw bevindingen in kennis stellen. Het samengesteld resultaat van alle bevindingen wordt na integrale verwerking, toegezonden aan het secretariaat van CROSQ. Indien u wenst om deel uit te maken van de RTC, kunt u dat op het evaluatie formulier aangeven.

Zoals u verder bekend zal na de uiteindelijke goedkeuring van deze standaard door de Council for Trade and Economic Development (COTED) de standaard regionaal worden vastgesteld door CROSQ, waarna ook verwacht wordt dat die door het SSB zal worden geadopteerd als Nationale Standaard. Wij willen om die reden bij u op aandringen om door middel van uw stem uw bijdrage te leveren aan deze standaard, opdat wij in staat zijn gehoord te worden door CROSQ en onze visie en standpunten over brengen.

Het ingevulde evaluatieformulier zien wij graag heel spoedig, doch uiterlijk op vrijdag 07 januari 2022 tegemoet. Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link: https://forms.gle/PHEMfR7mvvDonax27

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijlage: