Evaluatie verzoek voor het adopteren van de ISO 5151:2017 “Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance” standaard

26 augustus 2021
Evaluatie verzoek voor het adopteren van de ISO 5151:2017 “Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance” standaard

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen van de organisatie Alginco N.V., inzake een voorstel voor het adopteren van de ISO 5151:2017 “Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance” standaard. Het verzoek ontvangt u als bijlage in de vorm van de New Work Item Proposal (NWIP).

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaard is op de eerste plaats voor het ontwikkelen van een Nationale Standaard die consumenten beschermd. Ten tweede een Nationale Standaard die zowel importeurs, distributeurs en installateurs een leidraad biedt voor de minimale eisen bij het testen en het bepalen van de capaciteit en efficiëntie van luchtgekoelde airconditioners en lucht-lucht warmtepompen. Om inzage te krijgen in de omvang van de standaard ontvangt u de scope van deze standaard als bijlage 2.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst draagvlak bereikt te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het online evaluatieformulier uiterlijk 16 september 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaard te adopteren. Na de evaluatie gaat de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) ertoe over om de standaard te adopteren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:

https://forms.gle/mcoYpgbxjs3qCoKm6

Bijlagen: