Evaluatie verzoek voor het adopteren van “Household and refrigerating appliances” standaarden

16 juli 2021
Evaluatie verzoek voor het adopteren van “Household and refrigerating  appliances” standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen van de organisatie “We Can Do It”, inzake een voorstel voor het adopteren van drie Household and refrigerator appliances Standaarden.

Het verzoek ontvangt u als bijlage in de vorm van de New Work Item Proposal (NWIP). Het gaat in deze om de identieke adoptie van de standaarden:

  1. IEC 62552-1: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 1: General requirements
  2. IEC 62552-2: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 2: Performance requirements
  3. IEC 62552-3: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 3: Energy consumption and volume

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaarden is voor het ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen en installateurs een leidraad bieden. De standaarden zijn ook bedoeld om importeurs/ distribiteurs de minimale eisen aan te wijzen voor veilige huishoudelijke en koeling apparaten op de markt.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het online evaluatieformulier uiterlijk 21 juli 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaarden te adopteren. Na de evaluatie gaat de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) ertoe over om de standaarden te adopteren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link: https://forms.gle/jDuRxkS8QfXb7sMh9

Bijlage:

  1. New Work Item Proposal (NWIP)
  2. Scope Household and refrigerating appliances Standaarden