Evaluatieverzoek voor het reviseren van drie Nationale pluimveestandaarden

30 augustus 2021
Evaluatieverzoek voor het reviseren van drie Nationale pluimveestandaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het reviseren van drie Nationale Pluimveestandaarden.

Het voorstel is afkomstig van de Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname (Stichting PKS). De PKS is het dynamisch kennis- en expertisecentrum voor de pluimveesector met standaard richtlijnen en dienstverlening ter verhoging van duurzaam ondernemen en duurzame productie in de pluimveesector van Suriname.

 

Bij deze gaat het om de revisie van de volgende standaarden:

1) SSB 002:2014 Specificaties voor pluimvee en pluimveedelen

2) SSB 004:2015 Vereisten voor het naar kwaliteit classificeren en indelen van Consumptie Eieren

3) SSB 009:2014 Specificaties voor Pluimveevoer en voer ingrediënten

 

Het doel voor het reviseren van bovengenoemde standaarden is om deze aan te passen aan de hand van de nieuwe ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de pluimveesector.

Overeenkomstig het standaardisatieproces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden, alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het online evaluatieformulier uiterlijk maandag 20 september 2021 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaarden te reviseren.

Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:

https://forms.gle/Q1JbYtQUgrvZJ6cLA

Bijgaande document: