Nationale Standaard voor het etiketteren van voorverpakte levensmiddelen in concept

23 november 2021
Nationale Standaard voor het etiketteren van voorverpakte levensmiddelen in concept

Het concept Nationale Standaard is een gemodificeerde adoptie van de herziening van de CARICOM Regionale Standaard “Labelling of Foods – Prepackaged Foods – Specification”, die is opgesteld door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ). De herziening van deze standaard is nog steeds gaande op regionaal gebied, waarbij Suriname ook actief participeert.

De standaard is opgesteld als een richtlijn voor fabrikanten en importeurs met betrekking tot de etikettering die noodzakelijk wordt geacht om adequate informatie aan de consument te verstrekken. Het is bedoeld om:

  • de koper of consument te helpen inzicht te verwerven in de aard, de kwaliteit of het gebruik van de levensmiddelen, zodat hij of zij kan beoordelen of deze aan zijn of haar behoeften beantwoorden en of zij van aanvaardbare kwaliteit of nut zijn;
  • de fabrikant of de detailhandelaar in staat te stellen te voldoen aan zijn of haar verplichting om de levensmiddelen op het verkooppunt op een waarheidsgetrouwe, informatieve en niet-misleidende wijze te beschrijven, zodat er geen reden tot klagen kan zijn dat de levensmiddelen onjuist zijn beschreven.

Een etiket is een label, merknaam, merkteken of afbeelding of ander beschrijvend materiaal, geschreven, gedrukt, gestempeld, als merkteken aangebracht, in reliëf aangebracht of ingeperst op of bevestigd aan een verpakking van levensmiddelen.

In deze standaard zijn de richtlijnen vastgelegd voor o.a.:

  • Het plaatsen van de netto inhoud op het etiket
  • Het juiste formaat voor het aangeven van de ten minste houdbaarheidsdatum/ vervaldatum
  • De manier hoe de ingrediëntenlijst opgesteld moet worden, etc.

Deze Nationale standaard wordt nog geconcipieerd door de Technische Commissie die zich hierover buigt. Het concept wordt bij de volgende fase gedeeld met alle stakeholders voor feedback/ commentaar.

 

Blijft u deze pagina volgen voor de laatste updates!

Note: Deze standaard is vrijwillig van karakter, d.w.z. dat de fabrikant, producent of importeur vrijwillig is zich te houden aan de richtlijnen voor het etiketteren van voorverpakte levensmiddelen.