Persbericht; Adoptie van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden

08 oktober 2021
Persbericht; Adoptie van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in maart 2021 een schrijven ontvangen van de Vereniging van Installateurs in Suriname, inzake een voorstel voor het adopteren van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden.

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaarden is voor het ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen, installateurs een leidraad bieden en importeurs/distribiteurs de minimale eisen biedt voor veilige elektronische apparatuur op de markt.

Na succesvol het adoptieproces doorlopen te hebben maakt Het Surinaams Standaarden Bureau hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5 van de Standaardenwet (S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de beschikking van de Minister van Handel Industrie en Toerisme van 1 augustus 2012, no.1177, per 23 september 2021 de volgende Nationale Standaarden zijn vastgesteld, te weten:

  1. SSB CRS 57: 2018 “Energy Labelling - Refrigerating Appliances- Requirements”
  2. SSB CRS 58: 2018 “Energy Labelling - Compact fluorescent lamps and light-emitting diode lamps – Requirements”
  3. SSB CRS 59: 2019 “Energy Labelling - Air Conditioners – Requirements”

 

Deze Nationale Standaarden zijn vanaf 23 oktober 2021 te koop.*
*Vraag naar de voorwaarden.

 

-              EINDE BERICHT   - 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB).
Contact persoon: dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development).
Per telefoon bereikbaar op 499928/29 of email naar standards@ssb.sr