Persbericht; Ontwikkelen van de 10IEC standaarden tot Nationale Standaarden

06 oktober 2021
Persbericht; Ontwikkelen van de 10IEC standaarden tot Nationale Standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in september 2020 een schrijven ontvangen van de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC), inzake een voorstel voor het adopteren van tien standaarden van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC).

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaarden is voor ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen, installateurs een leidraad bieden en importeurs/ distribiteurs de minimale eisen biedt voor veilige elektronische apparatuur op de markt.

Na succesvol het adoptieproces doorlopen te hebben maakt het Surinaams Standaarden Bureau hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5 van de Standaardenwet (S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de beschikking van de Minister van Handel Industrie en Toerisme van 1 augustus 2012, no.1177, per 23 september 2021 de volgende Nationale Standaarden zijn vastgesteld, te weten:

  1. SSB CISPR 14-1 “Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission”
  2. SSB CISPR 14-2 “Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard”
  3. SSB IEC 60335-2-95 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use”
  4. SSB IEC 60335-2-102 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections”
  5. SSB IEC 60335-2-103 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows”
  6. SSB IEC 60669-2-1 “Switches for household and similar fixed electrical installations -Part 2-1: Particular requirements - Electronic control devices”
  7. SSB IEC 60335-2-109 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances”
  8. SSB IEC 60335-2-84 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets”
  9. SSB IEC 60335-2-98 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers”
  10. SSB IEC 60730-1 “Automatic electrical controls - Part 1: General requirements”

 

Deze Nationale Standaarden zijn vanaf 23 oktober 2021 te koop.*
*Vraag naar de voorwaarden.

 

-              EINDE BERICHT   - 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB).
Contact persoon: dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development).
Per telefoon bereikbaar op 499928/29 of email naar standards@ssb.sr