Persbericht; Packaged Natural Coconut Water – Specification en Code of Practice

23 september 2021
Persbericht; Packaged Natural Coconut Water – Specification en Code of Practice

Persbericht

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in augustus 2017 een schrijven ontvangen van de Eastern Caribbean Trading Agriculture and Development Organization (ECTAD)-Suriname, inzake een voorstel voor het adopteren van twee kokoswater-standaarden.

Naar aanleiding van de adoptie heeft het SSB op woensdag 15 September 2021 een consultatie sessie gehouden over de volgende twee concept Nationale Standaarden, te weten:

  1. DNS SSB CRS 03 Packaged Natural Coconut Water – Specification
  2. DNS SSB CRCP 02 Packaged Natural Coconut Water – Code of Practice

 

Het doel voor het houden van deze consultatie sessie is het verstrekken van inhoudelijke informatie over de twee concept standaarden, waarbij de stakeholders in de gelegenheid worden gesteld voor het verschaffen van feedback/ het stellen van vragen bij onduidelijkheden. Daarnaast worden de stakeholders ook op de hoogte gebracht wat de volgende stappen zijn van de adoptie. Het houden van deze is sessie is een stap dat leidt tot het vaststellen van Nationale Standaarden die implementeerbaar zullen zijn voor Suriname.

De twee concept Nationale Standaarden zijn hieronder kort beschreven:

  • De DNS SSB CRS 03 Packaged Natural Coconut Water – Specification omvat specificaties voor verpakt natuurlijk kokoswater welke wordt aangeboden voor verkoop en consumptie. Deze standaard is alleen van toepassing op kokoswater dat in zijn natuurlijke staat is verpakt zonder het gebruik van additieven.
  • De DNS SSB CRCP 02 Packaged Natural Coconut Water – Code of Practice omvat de aanbevelingen voor de hygiënische bereiding van verpakt natuurlijk kokoswater, inclusief oogsten, verwerken, verpakken, opslaan, transporteren en distribueren.  

 

De stakeholders worden alsnog in de gelegenheid gesteld om de twee concept standaarden door te nemen en tot uiterlijk donderdag 23 september 2021, van hun feedback te voorzien.  Daarna zullen alle ontvangen commentaren behandeld worden door de Technische Commissie die zich buigt over de ontwikkeling van deze standaarden. Na het verwerken van de commentaren zullen de Finale Drafts opgestuurd worden naar het SSB bestuur ter goedkeuring, waarna deze gereed zullen zijn voor vaststelling en publicatie als Nationale Standaarden. Wij vragen u hierbij de stand van zaken omtrent deze standaarden verder te volgen op onze website en Facebookpagina.

 

  • EINDE BERICHT - 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB).
Contact persoon: dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development).
Per telefoon bereikbaar op 499928/29 of email naar standards@ssb.sr