Public comment Concept Nationale Standaarden Hotels en Guest houses

19 augustus 2021
Public comment Concept Nationale Standaarden Hotels en Guest houses

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in januari 2021 een schrijven ontvangen van de Nationale Commissie voor Toerisme (NCT), inzake een voorstel voor het adopteren van de door hen geïdentificeerde standaarden voor hotels en guest houses.

Het gaat in deze om de gemodificeerde adopties van de volgende standaarden die u hier online kunt inlezen via de links:

  1. CRS 11-2: 2018 “Tourism and Related Services –Tourism Accommodation - Part 2 – Hotel Requirements”
  2. CRS 11-3: 2016 “Tourism and Related Services - Tourist accommodation — Part 3: Requirements for guest houses”

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaarden is het ontwikkelen van Nationale Standaarden die de toerisme sector voorzien van richtlijnen voor Hotels en Guest houses en deze zoveel als mogelijk in lijn te brengen met de Regionale en Internationale standaarden.

Overeenkomstig het standaardisatieproces dienen de te adopteren standaarden eerst voor ‘public comment’ verstuurd te worden, alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces kan uitvoeren.

Middels dit schrijven willen wij u graag informeren en om medewerking vragen voor het becommentariëren van de bovengenoemde standaarden. Indachtig het voorafgaande zullen deze standaarden in de periode 16 augustus tot en met 11 oktober 2021 beschikbaar worden gesteld voor ‘Public Comment’.

Uw commentaar/ aanbeveling is van eminent belang, omdat deze een grote bijdrage zal leveren bij het finaliseren van de concept standaarden. Indien u commentaar heeft, kunt u deze ingevuld in het commentaarformulier opsturen naar het e-mailadres: standards@ssb.sr

Bijlagen: - Commentaarformulier