Public Comment Energy Efficiency Labelling Standard

15 juli 2021
Public comment Energy Efficiency Labelling Standard

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in maart 2021 een schrijven ontvangen van de Vereniging van Installateurs in Suriname, inzake een voorstel voor het adopteren van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden.

Het gaat in deze om de identieke adoptie van de volgende standaarden:

1.CRS 57 Energy Labelling - Refrigerating Appliances- Requirements

2.CRS 58 Energy Labelling - Compact fluorescent lamps and light-emitting diode lamps Requirements

3.CRS 59 Energy Labelling - Air Conditioners - Requirements

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaarden is voor het ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen, installateurs een leidraad bieden en importeurs/ distribiteurs de minimale eisen biedt voor veilige elektronische apparatuur op de markt.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dienen de te adopteren standaarden eerst voor public comment verstuurd te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces kan uitvoeren.

Middels dit schrijven willen wij u graag informeren en om medewerking vragen voor het becommentariëren van de bovengenoemde Standaarden. Indachtig het voorafgaande zal deze standaarden in de periode 21 juni tot en met 16 augustus 2021 beschikbaar worden gesteld voor Public Comment.

De Standaarden kunt u online inlezen via de volgende links:

1.CRS 57 Energy Labelling - Refrigerating Appliances- Requirements: https://drive.google.com/file/d/189HbPCKnDCsnl6GOMnghtY64h3mywmal/view?usp=sharing

2.CRS 58 Energy Labelling - Compact fluorescent lamps and light-emitting diode lamps – Requirements: https://drive.google.com/file/d/1uArBHxsjavpZaeTb_ZiBc2XQAS5zyFHb/view?usp=sharing

3.CRS 59 Energy Labelling - Air Conditioners – Requirements: https://drive.google.com/file/d/1kS1_V5uBb3yncd0WMT9p2VhreKvv_rLh/view?usp=sharing

Uw commentaar/ aanbevelingen is van eminent belang, omdat deze bepalend zullen zijn voor het SSB voor de keuze van adoptie. Indien u commentaar heeft kunt u deze ingevuld in het commentaarformulier opsturen op het email: standards@ssb.sr.