Survey 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑻𝒐𝒊𝒍𝒆𝒕 𝑻𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆

19 januari 2021
Survey 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑻𝒐𝒊𝒍𝒆𝒕 𝑻𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆

Op regionaal gebied zijn wij zo ver om de standaard voor Toilet Tissue te ontwikkelen. Alvorens er wordt overgegaan tot de ontwikkeling, start de commissie die zich hierover zal buigen met een onderzoek. Het onderzoek is bedoeld om informatie/input te ontvangen van belanghebbenden van de verschillende sectoren. Middels deze wordt u verzocht om deel te nemen aan het onderzoek. Gelieve gebruik te maken van de onderstaande link.

Survey toilet tissue

Vermeldenswaard is dat het Surinaams Standaarden Bureau strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van de enquête/survey. Gelieve de enquête/survey graag zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk donderdag 4 februari 2021 ingevuld te hebben.