commentaar op concept Regionale Standaard DCRS 60 “Tobacco products – Advertising, promotion, Sale and sponsorship – Specification”

09 februari 2022
commentaar op concept Regionale Standaard DCRS 60 “Tobacco products – Advertising,  promotion, Sale and sponsorship – Specification”

Het SSB is recentelijk door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) gevraagd om commentaar te leveren op het concept van de CARICOM Standaard “Tobacco products – Advertising, promotion, Sale and sponsorship – Specification”. Deze standaard was reeds in september 2016 uitgestuurd voor Public comment, waarbij er een aanzienlijk aantal commentaren was ontvangen. Hierdoor heeft het de Regionale Project Team (RPT) veel tijd gekost om de commentaren te verwerken. Gelet op de lange periode van inactiviteit, sinds het begin van de ontwikkeling van de standaard, heeft de RPT unaniem aanbevolen om het aangepaste concept opnieuw uit te sturen voor commentaar.

Als Standaarden Bureau in Suriname willen wij graag uw commentaar op dit concept standaard. Wij bieden u daarom als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde standaard aan, met het verzoek om deze te becommentariëren en ons van uw bevindingen in kennis te stellen. Het samengesteld resultaat van alle bevindingen wordt na integrale verwerking, toegezonden aan het secretariaat van CROSQ.

Zoals u verder bekend zal na de uiteindelijke goedkeuring van deze standaard door de Council for Trade and Economic Development (COTED) de standaard regionaal worden vastgesteld door CROSQ, waarna ook verwacht wordt dat die door het SSB zal worden geadopteerd als Nationale Standaard. Wij willen om die reden bij u op aandringen om door middel van uw commentaar uw bijdrage te leveren aan deze standaard, omdat wij alleen op die manier in staat zijn gehoord te worden door CROSQ en onze visie en standpunten over te brengen.

U kunt uw commentaar uitbrengen middels het bijgevoegde commentaarformulier. Uw commentaar hebben wij uiterlijk op vrijdag 25 maart 2022 in ons bezit.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Deputy Director Operations) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijgaande documenten: