Persbericht; Vaststelling Nationale Standaarden Household refrigerating appliances

02 maart 2022
Persbericht; Vaststelling Nationale Standaarden Household refrigerating appliances

PERSBERICHT

 

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in mei 2021 een schrijven ontvangen van de organisatie “We Can Do It”, inzake een voorstel voor het adopteren van drie Household and refrigerator appliances Standaarden.

Het doel voor het adopteren van deze standaarden is voor het ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen en installateurs een leidraad bieden. De standaarden zijn ook bedoeld om importeurs/ distribiteurs de minimale eisen aan te wijzen voor veilige huishoudelijke en koeling apparaten op de markt.

Na succesvol het adoptieproces doorlopen te hebben maakt het Surinaams Standaarden Bureau hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5 van de Standaarden wet (S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de beschikking van de Minister van Handel Industrie en Toerisme van 1 augustus 2012, no.1177, per 23 september 2021 de volgende Nationale Standaarden zijn vastgesteld, te weten:

  1. SSB IEC 62552-1: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods

Part 1: General requirements

  1. SSB IEC 62552-2: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods

Part 2: Performance requirements

  1. SSB IEC 62552-3: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods

Part 3: Energy consumption and volume

 

Deze Nationale Standaarden zijn vanaf 28 februari te koop op het Secretariaat van het SSB.  

*Vraag naar de voorwaarden.

 

De Directeur van het Surinaams Standaarden Bureau

 

-EINDE BERICHT-

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB). Contactpersoon: dhr. Tanwir Hassankhan (Deputy Director Operations). Per telefoon bereikbaar op 499928/29 of email naar standards@ssb.sr