Public Comment Adoptie ‘Sodium Hypochlorite Solution (Liquid Chlorine Bleach) – Requirements’

05 september 2023
Public Comment Adoptie ‘Sodium Hypochlorite Solution (Liquid Chlorine Bleach) – Requirements’

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in juli dit jaar een schrijven ontvangen van de sector, inzake een voorstel voor het identiek adopteren van de CARICOM Regionale Standaard ‘Sodium Hypochlorite Solution (Liquid Chlorine Bleach) – Requirements’.

Het doel voor de adoptie van deze standaard is het beschikken over nationale richtlijnen voor productkwaliteit, gezondheid en veiligheid bij de opslag, hantering en gebruik van natriumhypochlorietoplossingen; en interregionale markttoegang voor natriumhypochloriet-oplossingen door producteisen te harmoniseren.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient de te adopteren standaard eerst voor public comment verstuurd te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces kan uitvoeren. 

Hierbij willen wij u graag informeren en om medewerking vragen voor het inlezen en becommentariëren van de bovengenoemde standaard.

Indachtig het voorafgaande zal deze standaard in de periode 31 augustus 2023 tot en met 27 oktober 2023 beschikbaar worden gesteld voor Public Comment.

De Standaard kunt u online inlezen via de volgende link:

https://drive.google.com/file/d/18LSlilOOrdjiMdHu5vMJEONGWE6JO8Oq/view?usp=sharing

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Standards Development op het tel. nummer +597 8837-509 of via e-mail: standards@ssb.sr.