Commentaar op concept Regionale Standaard DCRS 51 “Toilet Tissue- Specification”

27 augustus 2021
Commentaar op concept Regionale Standaard DCRS 51 “Toilet Tissue- Specification”

Het SSB is recentelijk door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) gevraagd om commentaar te leveren op het concept van de CARICOM Standaard “Toilet Tissue- Specification”

Als Standaarden Bureau in Suriname willen wij graag uw commentaar op dit concept standaard. Wij bieden u daarom als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde standaard aan, met het verzoek om deze te becommentariëren en ons van uw bevindingen in kennis te stellen. Het samengesteld resultaat van alle bevindingen wordt na integrale verwerking, toegezonden aan het secretariaat van CROSQ.

Zoals u verder bekend zal na de uiteindelijke goedkeuring van deze standaard door de Council for Trade and Economic Development (COTED) de standaard regionaal worden vastgesteld door CROSQ, waarna ook verwacht wordt dat die door het SSB zal worden geadopteerd als Nationale Standaard. Wij willen om die reden bij u op aandringen om door middel van uw commentaar uw bijdrage te leveren aan deze standaard, omdat wij alleen op die manier in staat zijn gehoord te worden door CROSQ en onze visie en standpunten over te brengen.

U kunt uw commentaar uitbrengen middels het commentaarformulier. Deze hebben wij uiterlijk op vrijdag 15 oktober 2021 in ons bezit.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijgaande documenten: