Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een reeks regionale standaarden voor de cacao-industrie

09 september 2021
Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een reeks regionale  standaarden voor de cacao-industrie

Het SSB is recentelijk door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) gevraagd om het nieuw werkvoorstel (New Work Item Proposal) voor de ontwikkeling van een reeks regionale standaarden voor de cacao-industrie, te evalueren.

Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de volgende standaarden:

  1. Part 1: Cocoa beans – Sampling
  2. Part 2: Cocoa beans – Specification and quality requirements
  3. Part 3: Cocoa – Specific requirements for fine or flavor cocoa
  4. Part 4: Sustainable and traceable cocoa

Alvorens er besloten wordt om bovengenoemde regionale standaarden te ontwikkelen, wordt er eerst naar draagvlak gezocht binnen alle CARICOM lidstaten. Hierna wordt er een Regionale Technische Commissie (RTC) ingesteld die zich zal buigen over de inhoud van de regionale standaarden.

Als Standaarden Bureau in Suriname willen wij graag een zo breed mogelijk gedragen evaluatie op dit stuk opstellen. Wij bieden u daarom als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde nieuw werkvoorstel aan, met het verzoek deze te evalueren. Na afstemming met belanghebbenden binnen uw respectieve organisatie(s) kunt u ons van uw bevindingen in kennis stellen. Het samengesteld resultaat van alle bevindingen wordt na integrale verwerking, toegezonden aan het secretariaat van CROSQ. Indien u wenst om deel uit te maken van de RTC, kunt u dat op het evaluatie formulier aangeven.

Zoals u verder bekend zal na de uiteindelijke goedkeuring van deze standaarden door de Council for Trade and Economic Development (COTED) de standaarden regionaal worden vastgesteld door CROSQ, waarna ook verwacht wordt dat die door het SSB zal worden geadopteerd als Nationale Standaarden.

Wij willen om die reden bij u op aandringen om door middel van uw stem uw bijdrage te leveren aan deze standaarden, opdat wij in staat zijn gehoord te worden door CROSQ en onze visie en standpunten over brengen. Het ingevulde evaluatieformulier zien wij graag heel spoedig, doch uiterlijk op vrijdag 15 oktober 2021 tegemoet. Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link:

https://forms.gle/qqR27VPYdvdeKfgL7

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijgaand documenten:

  1. NWIP for the development of the four standards
  2. Outline Cocoa sustainability Parts 1 – 4
  3. Outline Cocoa Quality NWIP Document
  4. Outline Cocoa Sampling NWIP Document