Public Comment voor ISO 21041:2018 Guidance on unit pricing standaard

15 oktober 2021
Public Comment voor ISO 21041:2018 Guidance on unit pricing standaard

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in juni 2021 een schrijven ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, inzake een voorstel voor het identiek adopteren van de ‘ISO 21041: 2018 Guidance on unit pricing’ standaard.

Het doel voor het adopteren van deze standaard is om:

  • consumenten in staat te stellen de prijzen van soortgelijke artikelen, waaronder basisgoederen te vergelijken om uiteindelijk betere en gemakkelijkere aankoop beslissingen te nemen.
  • winkeliers en detailhandelaren op een effectieve manier te begeleiden om eenheidsprijzen weer te geven op alle producten in hun winkels, evenals in de advertenties voor deze producten en om te laten zien hoe belangrijk het is om consumenten te informeren en duidelijkheid te verschaffen om de transparantie te behouden.

Overeenkomstig het standaardisatieproces dient de te adopteren standaard eerst voor Public Comment verstuurd te worden, alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces kan uitvoeren.

Hiermee willen wij u graag informeren en om medewerking vragen voor het becommentariëren van de bovengenoemde standaard. Indachtig het voorafgaande zal deze standaard in de periode 24 september tot en met 19 november 2021 beschikbaar worden gesteld voor Public Comment.

De standaard kunt u online inlezen via de volgende link: https://drive.google.com/file/d/1jnb4dDrWwrbrwPJ3u1EEJZkP2zIwxEmW/view?usp=sharing

Uw commentaar/ aanbeveling is van eminent belang, omdat deze bepalend zal zijn voor het SSB bij de keuze van adoptie. Indien u commentaar heeft, kunt u dat ingevuld in het commentaarformulier opsturen naar het e-mailadres: standards@ssb.sr.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijgaand het commentaarformulier:

 - Commentaarformulier