Stemronde PART 1: 202X “Specification for grades of Fresh Agricultural Produce - Bananas”.

30 juni 2021
Stemronde PART 1: 202X “Specification for grades of Fresh Agricultural Produce - Bananas”.

Het SSB is recentelijk door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) gevraagd om ons stem uit te brengen op het finaal concept van de CARICOM Standaard FDCRS 24: PART 1: 202X “Specification for grades of Fresh Agricultural Produce - Bananas”.

Als Standaarden Bureau in Suriname willen wij graag uw stem op dit finaal concept standaard. Wij bieden u daarom als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde standaard aan, met het verzoek om op deze te stemmen en ons van uw bevindingen in kennis te stellen. Het samengesteld resultaat van alle bevindingen wordt na integrale verwerking, toegezonden aan het secretariaat van CROSQ.

Zoals u verder bekend zal na de uiteindelijke goedkeuring van deze standaard door de Council for Trade and Economic Development (COTED) de standaard regionaal worden vastgesteld door CROSQ, waarna ook verwacht wordt dat die door het SSB zal worden geadopteerd als Nationale Standaard. Wij willen om die reden bij u op aandringen om door middel van uw stem uw bijdrage te leveren aan deze standaard, omdat wij alleen op die manier in staat zijn gehoord te worden door CROSQ en onze visie en standpunten over te brengen.

U kunt uw stem uitbrengen middels het online stemformulier tot uiterlijk woensdag 7 juli 2021:

https://forms.gle/HxZXKdwJrtywaCoi7

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijlage(n):