World Standards Day 2021 Workshop

08 oktober 2021
World Standards Day 2021 Workshop

Jaarlijks wordt er op 14 oktober Wereld Standaarden Dag (Engels: World Standards Day) gevierd ter ere van eenieder die zich wereldwijd bezighoudt met standaarden ontwikkeling ten behoeve van producenten, fabrikanten, consumenten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen en dergelijke. De International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) en International Telecommunication Union (ITU) zijn de drie mondiale organisatoren. Elk jaar wordt er een thema gekozen. Het thema voor dit jaar is gesteld op “Shared vision for a better world”, waarbij de nadruk vooral gelegd zal worden op de Sustainable Development Goals (SDG’s).

In het kader hiervan hebben wij van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) getracht om deze dag te herdenken middels een workshop met paneldiscussies die betrekking hebben op een van de actuele topics in Suriname.

Het doel van deze workshop is om de samenleving de vele manieren te laten zien waarop Nationale, Regionale en Internationale Standaarden bijdragen aan het succes van de SDG's. De SDG's die gericht zijn op het aanpakken van sociale onevenwichtigheden, het ontwikkelen van een duurzame economie en het tempo van de klimaatverandering te vertragen, zijn zeer ambitieus. Om deze te bereiken is de medewerking van vele publieke en particuliere partners en het gebruik van alle beschikbare instrumenten, waaronder standaarden en conformiteitsbeoordeling, van groot belang.

Op basis van het bovenstaande en gelet op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de prijsverhogingen van de energietarieven, is de keuze uitgegaan naar het onderwerp “Energy Efficiency”, waarbij één van de stellingen zal gaan over het verlagen van de kosten voor de huishoudens.

Het panel zal bestaan uit maximaal 6 leden dat de Key stakeholders, betrokken bij dit onderwerp, zullen vertegenwoordigen. Uw organisatie behoort tot één van de belanghebbende instanties en diens inzichten kunnen heel goed gebruikt worden bij de paneldiscussies. Derhalve wordt u hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop die gehouden zal worden op:
Datum: donderdag 14 oktober 2021
Platform: ZOOM
Tijd: 09:00 - 12:00 uur

Deelname aan deze workshop is geheel gratis. U kunt zich registreren via onze online deelnameformulier: https://forms.gle/G71BisPxt4Fm3Ed57

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld. Wij hopen u daarom op donderdag 14 oktober 2021 te mogen begroeten!